Přehled telefonních čísel

JménoTelefonMobilFax
kancelář školy354 525 996720 165 767
ředitelka školy354 544 550354 544 550
zástupkyně ředitelky, ICT koordinátor354 544 551
sborovna 2. stupně354 525 996
školní družina354 544 552