Důležité informace

Provozní podmínky ZŠ po zahájení školního roku 2020/21

Přesné pokyny ohledně provozních hygienických a organizačních pravidel platné od 1.9.2020 budou zveřejněny po jejich vydání MŠMT a zpracováním vedením školy ZDE.

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2020/20

Přehled všech uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 je ZDE k nahlédnutí.

Hlášení nepřítomnosti žáků ve škole

V případě telefonického oznámení absence a odhlášení obědů využívejte zásadně sekretářku školy na tel. 354 525 996. Pro omlouvání absence svých dětí třídním učitelkám a komunikaci s TU lze využít rovněž internetovou žákovskou knížku BAKALÁŘI.

Domácí úkoly a pokyny pro domácí přípravu

budou zveřejňovány v průběhu prezenční výuky v průběhu výuky přítomným vyučujícím. Zadávané práce mohou mít ústní, písemnou nebo elektronickou formu. Pro elektronickou formu zadání domácí přípravy bude využíván systém Bakaláři a prostředí Google Učeben. Všichni žáci od 2. do 9. tříd mají vytvořené přístupy do těchto systémů a budou vždy na začátku školního roku proškoleni o jejich využívání. Zároveň bude také nabídnuta možnost školení rodičů pro přístup do těchto systémů. Technická podpora:  ict@zskamenna.cz.