Sbírka pro zvířátka

Aniž by žáci 8. A věděli o záměru uspořádat sbírku pro opuštěná zvířata, chopili se iniciativy a v rámci výzvy žákovského parlamentu: Den slušného chování a dobrých skutků začali shromažďovat krmivo pro opuštěná zvířata. Ve sbírce budou samozřejmě pokračovat i po oficiálním zahájení dobrovolné sbírky, která bude na Kamence probíhat od 18. listopadu do 18. prosince 2019. Jak je vidět, 8. A není jen třída někdy na zabití, ale i občas i na pochvalu.