Školní akademie 2018/19

Školní rok opět skončil a naši školu opouštějí další deváťáci. Na jejich cestu do života jim přišli popřát a předat závěrečná vysvědčení při slavnostní akademii jejich třídní učitelky. Na rozloučenou se školou vycházejícím deváťákům také zazpívaly děti z pěveckého sboru. Všem našim vycházejícím přejeme hodně zdaru do dalšího studia a života vůbec.