Oslavy 100. výročí založení Československa

28. 10. 2018 si celá Česká republika připomněla 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše škola věnovala tomuto významnému dni týden od 22. 10. do 26. 10. Každé ráno přesně v 8 : 00 se ozvalo hlášení školního rozhlasu, aby žákům i pedagogům přiblížilo významné události ze stoleté historie naší země.
V pondělí symbolicky zazněla státní hymna a moderátoři připomněli dobu od 28. října do září 1938, dobu T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Vysílání bylo ukončeno oblíbenou Masarykovou písní Ach, synku, synku. V úterý posluchače vyděsil záznam Hitlerova projevu, protože vysílání zahrnovalo dobu od 16. března 1939, od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, do 25. února 1948, kdy začalo čtyřicetileté období komunistické totality, dokreslené budovatelskou písní Kupředu levá. Ve středu Klement Gottwald v rozhlase oznámil, že se právě vrátil z Hradu … a přes temná padesátá léta došli moderátoři až k 21. srpnu 1968. Vysílání ukončila emotivní Modlitba pro Martu. A po středečním depresivním závěru rozkvetla čtvrteční normalizační Poupata se všemi výdobytky této éry. Stručná výprava do dějin naší republiky skončila rozpadem federace a vstupem do Nato a EU. Celý rozhlasový seriál symbolicky uzavřela školní hymna. Pátek byl projektovým dnem. Žáci si z nabídky osmi svátečních dílen sestavili svůj páteční rozvrh.
TOP STAR aneb drby o slavných spisovatelích, dílna Mgr. Dany Šmatové podporovala kreativitu žáků, kteří vytvářeli bulvární noviny s pikantními informacemi o známých spisovatelích (K. Čapek, J. Čapek, J. Drda, P. Bezruč, K. Poláček, V. Havel). Tak zjistili nejen řadu zajímavostí z literárního světa, ale vyzkoušeli si také práci novináře s ohledem na specifikum bulvární žurnalistiky, ovšem veškeré informace čerpali ze seriózních internetových zdrojů. Dějepisně – zeměpisné osmičky, dílna Mgr. Jany Biedermannové a Mgr. Moniky Zabloudilové vedla žáky k vyhledávání historických událostí, v jejichž letopočtu figuruje osmička, k zaznamenání zeměpisných osmiček týkajících se především zeměpisných délek, počtu obyvatel apod. Zjištěné informace žáci zpracovali do pestrých plakátů. Všesokolský slet, dílna Mgr. Dáši Babušíkové seznámila žáky s historií Sokola, vysvětlila tradice všesokolských sletů, na které v éře socialismu navázala spartakiáda. Na závěr si žáci v tělocvičně vyzkoušeli nácvik spartakiádní skladby Poupata. Hurá do přírody, dílna Mgr. Blanky Bärové a Mgr. Andrey Ullmannové připomněla žákům významné období našeho města, kdy byla Aš nejen městem prosperujícího textilního průmyslu, ale i centrem kultury, sportu, vzdělání a zdravotnictví. Důležitou roli v rozvoji Aše sehráli bohatí průmyslníci, např. Gustav Geipel. Trasa vedla žáky po stopách stále existujících ašských vil, které vznikaly v dobách největšího rozmachu textilního průmyslu a na významná místa Aše. Cílem dílny bylo probudit v účastnících hrdost na naše město i zájem o jeho historii. (Původním záměrem bylo také odstranit z ašské přírody odpadky, ale bohužel vše zakrylo listí).
Po stopách Edvarda Beneše, dílna Mgr. Heleny Šestákové pracovala s čtyřčlennými týmy, které absolvovaly trasu k pomníku E. Beneše a během této pouti plnily úkoly, jež seznamovaly žáky s osobností E. Beneše jako spoluzakladatele Československa. Jednotlivé soutěže organizovaly jednotlivé týmy podle toho, jak se umístily v rozstřelu. Vítězný tým organizoval fyzicky nejnáročnější soutěž, kterou tak jeho členové nemuseli zdolávat. Celou cestu nesl poslední tým z rozstřelu „poklad“, jehož obsah měl být odhalen celkovými vítězi až v cíli. Byly to květiny, které účastníci položili k pomníku E. Beneše.
100 výkonů, dílna Mgr. Martina Kejře a Tomáše Soukupa prověřovala především zručnost v deseti disciplínách, které museli žáci stokrát opakovat. Každá disciplína byla věnována jednomu významnému čs. sportovci z let 1918 až 2018. Sváteční luštění, dílna Mgr. Milana Šatry a Mgr. Zdeňky Šatrové lákala nadšence luštění a hledání odpovědí formou osmisměrek a kris-krosu. Tématem byli nejen slavné osobnosti, ale také se objevili osobnosti, jejichž jména nejsou notoricky známá. Otázky dále přibližovaly významné historické události. Pojmy ze všech osmisměrek se sešly v závěrečné křížovce. Celé zadání vyšlo jako časopis Kameňácké lušťovky. Skauti v naší republice, dílna Mgr. Vladimíry Ponikelské zaplnila stěny na chodbách 2. stupně vzkazy v Morseově abecedě, naučila žáky rozdělávat různé druhy ohňů při táboření a zamotala nejedny ruce při uzlování.
Zajímavé dopoledne si užili žáci i učitelé, což dokládají fotografie.