Vánoční dílny 2019

Pátek (20. 12. 2019) před vánočními prázdninami náleží již tradičně vánočním dílnám, kdy si žáci 2. stupně volí z široké nabídky dvě dvouhodinové dílny, kterými zaplní svůj rozvrh. Pátou vyučovací hodinu mají jednotlivé třídy vánoční besídku. Letos přišli učitelé s nabídkou těchto dílen: pečení perníčků, sport, procházka lesem a práce v laboratoři, vánoční reportéři, Česko, literárně – …
Pokračovat ve čtení Vánoční dílny 2019

ČERVENÁ STUŽKA – 10 LET NA KAMENCE

Červená stužka je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými, je symbolem boje proti AIDS. Je to také název preventivně informační akce spojené s veřejnou sbírkou. Dne 1. prosince jsme si připomněli Světový den boje proti AIDS. Žáci 9. ročníků ZŠ Kamenná 152 Aš vyšli dne 28. 11. 2019 do ulic města a prodejem stužek …
Pokračovat ve čtení ČERVENÁ STUŽKA – 10 LET NA KAMENCE

Oslavy 30. výročí Sametové revoluce

Oslavy na Kamence zahájilo 4. 11. 2019 vysílání školního rozhlasu, které až do 14. 11. informovalo v pětiminutových vstupech o událostech spojených s oslavami Dne studentů a s listopadovým bojem za svobodu a demokracii v roce 1989. Někteří žáci si připravili prezentace o Sametové revoluci, s nimiž ve dvojicích obcházeli třídy 1. a 2. stupně. Krátkou scénkou seznámili žáky s tím, …
Pokračovat ve čtení Oslavy 30. výročí Sametové revoluce

Pohádkové loučení s devátými ročníky

Na letošní souboj o titul BORCE a BORKYNĚ KAMENKY dohlížely pohádkové bytosti, neboť právě jejich pohádkovým světem byla akce inspirována. V pěti soutěžních disciplínách nás vybraní soutěžící urputně přesvědčovali o své zručnosti (na čas přebírali hrách, čočku a korálky), obratnosti (žabími skoky doskákali ke kouzelnému kuželu), znalostech v pohádkovém kvízu, kreativitě (pantomimicky předváděli pohádkovou postavu, kterou si …
Pokračovat ve čtení Pohádkové loučení s devátými ročníky

Sbírková akce ČERVENÁ STUŽKA

ČERVENÁ STUŽKA je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými. 1. prosince jsme si připomněli Světový den boje proti AIDS. Česká společnost AIDS pomoc organizuje sbírku Červená stužka, do níž se již od roku 2008 zapojují i žáci naší školy. Letos tuto akci dne 6. prosince podpořili prodejem stužek žáci 9.A i 9.I. …
Pokračovat ve čtení Sbírková akce ČERVENÁ STUŽKA

Zpráva o činnosti žákovského parlamentu (10-11/18)

2.10.2018 – setkání žákovské samosprávy – kontrola plnění úkolů, rozdělení služby v jídelně – informace o týdnu k oslavám 100. výročí založení ČSR – připomínky: mléko do škol pro 2. stupeň (neschváleno) 16.10.2018 – setkání žákovské samosprávy – řešeno WC chlapci, špatné splachování – zápach ve třídách – připomínky k hlášení školního rozhlasu, nekritizovat žáky, kteří neměli čas …
Pokračovat ve čtení Zpráva o činnosti žákovského parlamentu (10-11/18)

Oslavy 100. výročí založení Československa

28. 10. 2018 si celá Česká republika připomněla 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše škola věnovala tomuto významnému dni týden od 22. 10. do 26. 10. Každé ráno přesně v 8 : 00 se ozvalo hlášení školního rozhlasu, aby žákům i pedagogům přiblížilo významné události ze stoleté historie naší země. V pondělí symbolicky zazněla …
Pokračovat ve čtení Oslavy 100. výročí založení Československa

Setkání žákovského parlamentu 1/2018

Dne 21. 9. 2018 se od 14 hodin konalo setkání zástupců jednotlivých tříd, kteří byli zvoleni do žákovského parlamentu. Noví členové, zástupci 6. ročníků, byli seznámeni s právy a povinnostmi ŽP, s náplní práce i s místem a časy setkávání. Byla zvolena předsedkyně parlamentu, Vendula Klejnová a její zástupce Lukáš Salaj. Byly zadány úkoly pro …
Pokračovat ve čtení Setkání žákovského parlamentu 1/2018