Oslavy 30. výročí Sametové revoluce

Oslavy na Kamence zahájilo 4. 11. 2019 vysílání školního rozhlasu, které až do 14. 11. informovalo v pětiminutových vstupech o událostech spojených s oslavami Dne studentů a s listopadovým bojem za svobodu a demokracii v roce 1989. Někteří žáci si připravili prezentace o Sametové revoluci, s nimiž ve dvojicích obcházeli třídy 1. a 2. stupně. Krátkou scénkou seznámili žáky s tím, jak na listopadové události vzpomínají jejich blízcí. V hodinách výtvarné výchovy žáci vyrobili transparenty s hesly typickými pro demonstrace občanů velkých měst a při hudební výchově nacvičili písně Náměšť a Modlitba pro Martu. Výsledky této přípravy zúročili při projektovém dni 15. 11. 2019. Nejdříve zhlédli film Vyšší princip, který jim připomněl složitou situaci studentů během okupace ČSR nacistickým Německem, a jeden díl seriálu Vyprávěj, jehož námětem byl 17. listopad 1989. V 11 : 45 se žáci i učitelé vydali s vyrobenými transparenty do sadu Míru, kde zazpívali uvedené písně. Na pódiu promluvili zástupci žákovského parlamentu v rolích Vlasty Chramostové a Václava Malého, dále přečetli rozhovor s panem starostou Daliborem Blažkem, jak on prožíval 17. listopad. Celá akce byla ukončena zpěvem tehdejší československé státní hymny.