Důležité informace

PROBLÉMY S GOOGLE UČEBNAMI

POKUD SE NELZE DOSTAT Z MOBILU NEBO TABLETU DO GOOGLE UČEBNY, JE NUTNÉ SI NAISTALOVAT JINÝ PROHLÍŽEČ (EDGE NEBO OPERU) A PŘIHLAŠOVAT SE POUZE V TOMTO PROHLÍŽEČI. DO GOOGLE UČEBEN SE NEDÁ DOSTAT BEZ PROBLÉMŮ Z CHROMU!

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že  dne 27.9.2021 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a z provozních důvodů vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Pokud nebude zájem, školní družina bude uzavřena. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

 • Zákaz vstupu do školy osob s příznaky onemocnění.
 • Při vstupu do školy a ve společných prostorech povinnost zakrývat dýchací cesty (žáci – chirurgické roušky/dospělí – respirátory). Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, jsou povinni tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
 • Jakékoliv změny v kontaktech (tel. číslo, e-mail. adresa) neprodleně oznámit škole.

 1. ROČNÍK

 • Slavnostní přivítání PRVŇÁČKŮ proběhne 1. září před šatnami I. stupně.
 • Sraz v 7.50 hod.
 • Screeningové testování proběhne 2., 6., 9. září vždy 1. vyučovací hodinu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Plošné testování zacíleno pouze na žáky (1., 6., 9. září vždy 1. hodinu, popř. po příchodu do školy).
 • Ve školní družině se netestuje.
 • Pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se žádná výjimka (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování) platí:
 • povinnost nosit roušky ve výuce i mimo ni
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • nesmí zpívat
 • při konzumaci potravin, vč. nápojů musí dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních žáků a sedět v lavici
 • V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení roušky (a nevztahuje se na něj žádná výjimka) není automaticky omluven, ale musí být řádně omluven v souladu se školním řádem.
 • Povinnost testování se netýká žáků, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Musí být doloženo potvrzení (vydá lékař).

VÝSLEDEK TESTU

 • Pozitivně testovaný žák s nasazenou ochranou dýchacích cest je odveden do izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce.
 • Ostatní negativně testovaní žáci zůstávají ve třídě a čekají na zákonného zástupce.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit do školy po předložení kontrolního negativního PCR testu nebo po skončení izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydá lékař.
 • Ostatní žáci ze třídy zůstávají doma po dobu zjištění výsledku kontrolního PCR testu u žáka s pozitivním výsledkem.

Kontrolní PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného, všichni se vrací do školy.

Kontrolní PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného, o dalším postupu rozhoduje KHS, žáci zůstávají doma.

 • V případě nařízené karantény škola přechází na distanční výuku. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH

Fandíme zdraví 

Náměty pro pohybové činnosti žáků