Důležité informace

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáků

Zahajovací schůzka rodičů se koná v úterý 14.6.2022 v 17:00 hodin v budově ZŠ Aš, Kamenná 152, okres Cheb v přízemí ve školní jídelně. Rodiče budou seznámeni s požadavky školy na nadcházející školní rok, budou informováni o organizaci a zahájení nového školního roku.

Oznámení ředitelského volna

Oznamuji, že  ve dnech od 27.6. do 30.6.2022 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a z provozních důvodů vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Pokud nebude zájem, školní družina bude uzavřena. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy

Informace k zápisu žáků do 1. ročníku – cizinci (На Офіційній раді школи оприлюднено інформацію про хід зарахування дітей на обов’язкове навчання іноземців – біженців)

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

Na Úřední desce školy byl publikován seznam žáků přijetých k povinné školní docházce od 1.9.2022.

Příručka pro rodiče ukrajinských dětí (Посібник для батьків)

Zápis žáků k povinné školní docházce

Na Úřední desce školy byly publikovány informace k průběhu zápisu dětí k povinné školní docházce a všechny s tím související dokumenty žádostí ve formátu pdf.

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 31.1.2022

Od 31.1.2022 se upravují protiepidemická pravidla ve školách a školských zařízeních – Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 31.1.2022Screeningové testování.

Preventivní AG testování – leden 2022

Od ledna 2022 pokračuje ve školách preventivní antigenní testování žáků ve školách. Podrobnosti o průběhu testování a případného následovného trasování čtete ZDE.

PF 2022

Vánoce s Hvězdičkami 1, Vánoce s Hvězdičkami 2Vánoce s Hvězdičkami 3, Vánoce s Hvězdičkami 4, Vánoce s Hvězdičkami 5

COVID-19 VE ŠKOLÁCH (kdo o čem rozhoduje)

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano. 

Nařízení a ukončení karentény

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény.

Vydání OČR

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje.

Distanční výuku nelze nařídit

Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.

PROBLÉMY S GOOGLE UČEBNAMI

POKUD SE NELZE DOSTAT Z MOBILU NEBO TABLETU DO GOOGLE UČEBNY, JE NUTNÉ SI NAISTALOVAT JINÝ PROHLÍŽEČ (EDGE NEBO OPERU) A PŘIHLAŠOVAT SE POUZE V TOMTO PROHLÍŽEČI. DO GOOGLE UČEBEN SE NEDÁ DOSTAT BEZ PROBLÉMŮ Z CHROMU!

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že  dne 27.9.2021 jsem využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a z provozních důvodů vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky. Pokud nebude zájem, školní družina bude uzavřena. Školní jídelna nebude vařit a obědy budou automaticky odhlášeny školou. Mgr. Eva Horáčková, ředitelka školy

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

 • Zákaz vstupu do školy osob s příznaky onemocnění.
 • Při vstupu do školy a ve společných prostorech povinnost zakrývat dýchací cesty (žáci – chirurgické roušky/dospělí – respirátory). Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, jsou povinni tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.
 • Jakékoliv změny v kontaktech (tel. číslo, e-mail. adresa) neprodleně oznámit škole.

 1. ROČNÍK

 • Slavnostní přivítání PRVŇÁČKŮ proběhne 1. září před šatnami I. stupně.
 • Sraz v 7.50 hod.
 • Screeningové testování proběhne 2., 6., 9. září vždy 1. vyučovací hodinu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Plošné testování zacíleno pouze na žáky (1., 6., 9. září vždy 1. hodinu, popř. po příchodu do školy).
 • Ve školní družině se netestuje.
 • Pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se žádná výjimka (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování) platí:
 • povinnost nosit roušky ve výuce i mimo ni
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • nesmí zpívat
 • při konzumaci potravin, vč. nápojů musí dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních žáků a sedět v lavici
 • V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení roušky (a nevztahuje se na něj žádná výjimka) není automaticky omluven, ale musí být řádně omluven v souladu se školním řádem.
 • Povinnost testování se netýká žáků, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Musí být doloženo potvrzení (vydá lékař).

VÝSLEDEK TESTU

 • Pozitivně testovaný žák s nasazenou ochranou dýchacích cest je odveden do izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce.
 • Ostatní negativně testovaní žáci zůstávají ve třídě a čekají na zákonného zástupce.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit do školy po předložení kontrolního negativního PCR testu nebo po skončení izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydá lékař.
 • Ostatní žáci ze třídy zůstávají doma po dobu zjištění výsledku kontrolního PCR testu u žáka s pozitivním výsledkem.

Kontrolní PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného, všichni se vrací do školy.

Kontrolní PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného, o dalším postupu rozhoduje KHS, žáci zůstávají doma.

 • V případě nařízené karantény škola přechází na distanční výuku. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH

Fandíme zdraví 

Náměty pro pohybové činnosti žáků