Úřední deska

Na tomto místě jsou k dispozici základní povinně veřejně publikované dokumenty školy. Jednotlivé dokumenty jsou roztříděné podle kategorií a u každého je vždy vidět datum publikování a velikost stahovaného souboru.

VVýroční zprávy

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/22 Mgr. Eva Horáčková 11,5 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2020/21 Mgr. Eva Horáčková 9,7 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/20 Mgr. Eva Horáčková 1,9 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/19 Mgr. Eva Horáčková 1,1 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/18 Mgr. Eva Horáčková 2,1 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/17 Mgr. Eva Horáčková 3,2 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2015/16 Mgr. Eva Horáčková 1,58 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2014/15 Mgr. Eva Horáčková 3,04 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Mgr. Eva Horáčková 3,04 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2012/13 Mgr. Eva Horáčková 5,78 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2011/12 Mgr. Eva Horáčková 2,84 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Mgr. Eva Horáčková 1,85 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 Mgr. Eva Horáčková 1.59 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2008/9 Mgr. Eva Horáčková 913.47 KB
Výroční zpráva o činnosti školy 2007/8 Mgr. Eva Horáčková 423.71 KB

Školní řád

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Školní řád 2022/23  (aktualizace) Mgr. Eva Horáčková 8,39 MB

Rozpočty školy

Inspekční a hodnotící zprávy

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 Mgr. Eva Horáčková 299 kB
Rozpočet na rok 2022 Mgr. Eva Horáčková 299 kB
Úprava rozpočtu pro rok 2021 k 30.6.2021 Mgr. Eva Horáčková 299 kB
Rozpočet na rok 2021 Mgr. Eva Horáčková 44 kB
Střednědobý výhled rozpočtu Mgr. Eva Horáčková 38 kB
Úprava rozpočtu pro rok 2020 k 30.6.2020 Mgr. Eva Horáčková 43 kB
Rozpočet pro rok 2020 Mgr. Eva Horáčková 978 kB
Střednědobý výhled rozpočtu Mgr. Eva Horáčková 768 kB
Úprava rozpočtu pro rok 2019 ke 30.6.2019 Mgr. Eva Horáčková 884 kB
Rozpočet pro rok 2019 Mgr. Eva Horáčková 1,2 MB
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021 Mgr. Eva Horáčková 1,2 MB
Úprava rozpočtu pro rok 2018 Mgr. Eva Horáčková 888 kB
Rozpočet pro rok 2018 Mgr. Eva Horáčková 970 kB
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 a 2020 Mgr. Eva Horáčková 782 KB
Název dokumentu autor velikost dokumentu
ČŠI – Inspekční zpráva – 2016 ČŠI 494.47 KB
Zpráva vlastního hodnocení školy 2007-2010 Mgr. Eva Horáčková 1.83 MB
ČŠI – inspekční zpráva – 2008 ČŠI 9.08 MB

Školská rada

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Jmenování volební komise Mgr. Eva Horáčková 542 KB
Volby členů Rady školy 2020 ZZ Mgr. Eva Horáčková 857 KB
Volby členů Rady školy 2020 Ped Mgr. Eva Horáčková 788 KB

Školní jídelna

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Přihláška ke školnímu stravování Ivona Němcová 272 kB
Internetový stravovací systém Mgr. Eva Horáčková 59.07 KB

Různé

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Prohlášení o přístupnosti ZŠ Aš, Kamenná 152 Mgr. Milan Šatra 124 kB

Zápis dětí

Název dokumentu autor velikost dokumentu
Seznam přijatých žáků do 1. ročníku Mgr. Eva Horáčková 162 kB
Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro cizince Mgr. Eva Horáčková 104 kB
Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce 2022 Mgr. Eva Horáčková 162 kB
Žádost o přijetí k záklanímu vzdělávání Mgr. Eva Horáčková 104 kB
Žádost o přijetí mimo spádový obvod Mgr. Eva Horáčková 102 kB
Žádost o odklad školní docházky Mgr. Eva Horáčková 126 kB
Zápisní lístek Mgr. Eva Horáčková 102 kB