Základní údaje

druh základního údajehodnota základního údaje
Zřizovatel
Městský úřad Aš
se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1
IČ 00253901
zastoupený starostou Mgr. Daliborem Blažkem
Právní formapříspěvková organizace
Název podle zřizovací listinyZákladní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
Statutární orgán organizaceředitelka školy
AdresaKamenná 152, 352 01 Aš
Obor vzdělání KKOV podle ŠVPKKOV 79-01-C/01 Základní škola
Identifikační kód JKOV
IČO70976473
IZO
Identifikátor právnické osoby (IZO ředitelství)600066339
Číslo účtu
Seznam hlavních dokumentů1. Školský zákonškolský zákon
2. Školní vzdělávací program
3. Rozpočet školy
4. Školní řád
Seznam nejdůležitějších předpisů1. Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
2. Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
3) Zákon 500/2004 S. správní řád
4) Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
5) Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
5) Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
6) Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
7) Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
8) Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění