Setkání žákovského parlamentu 1/2018

Dne 21. 9. 2018 se od 14 hodin konalo setkání zástupců jednotlivých tříd, kteří byli zvoleni do žákovského parlamentu. Noví členové, zástupci 6. ročníků, byli seznámeni s právy a povinnostmi ŽP, s náplní práce i s místem a časy setkávání. Byla zvolena předsedkyně parlamentu, Vendula Klejnová a její zástupce Lukáš Salaj. Byly zadány úkoly pro setkání žákovské samosprávy (zjistit zájemce o službu v jídelně, navrhnout akce na listopad, upozornit na sešit v jídelně, který slouží pro připomínky nespokojených strávníků).
Na závěr „parlamenťáky“ požádala p. uč. Bärová o vytvoření plakátu s výzvou: ŠETŘI VODOU! Navrhla obnovení činnosti ekopolicie, která bude namátkově sledovat a hodnotit pořádek v jednotlivých třídách (smazaná tabule, čistá podlaha a lavice, vytříděný odpad).
Před úplným rozchodem si všichni zahráli krátkou hru na postřeh.