Vánoční dílny 2019

Pátek (20. 12. 2019) před vánočními prázdninami náleží již tradičně vánočním dílnám, kdy si žáci 2. stupně volí z široké nabídky dvě dvouhodinové dílny, kterými zaplní svůj rozvrh. Pátou vyučovací hodinu mají jednotlivé třídy vánoční besídku. Letos přišli učitelé s nabídkou těchto dílen: pečení perníčků, sport, procházka lesem a práce v laboratoři, vánoční reportéři, Česko, literárně – výtvarná dílna, etapovka, Vánoce se španělštinou a angličtinou, tanec a deskové hry. Den se vydařil, spokojeni byli žáci i učitelé. Tvořivou atmosféru zachytily fotografie.