Z minulosti do budoucnosti

U příležitosti Dne dětí si, jak je dobrou tradicí na naší škole, připravili žáci pátých tříd turisticko-sportovní dopoledne na vrchu Háj. Tentokrát se soutěže nesly v duchu cestování časem. Děti se setkaly s císařem Karlem IV., J.A. Komenským, spisovatelkou B. Němcovou, ekology, E. Zátopkem a strojem času se ocitly v budoucnosti u mimozemšťanů a u obyvatel Země z roku 3019. Cestou, na devíti stanovištích, plnily spoustu úkolů, soutěží, závodily a dobře se bavily.

Na závěr každá třída zasadila lípu , která poroste v budoucnu a bude zlepšovat životní prostředí i díky nám. Za to všichni soutěžící dostali poklad, ze kterého měli velkou radost. Důkazem toho, že jsme prožili krásné dopoledne jsou následující fotky: