Zpráva o činnosti žákovského parlamentu (10-11/18)

2.10.2018

– setkání žákovské samosprávy

– kontrola plnění úkolů, rozdělení služby v jídelně

– informace o týdnu k oslavám 100. výročí založení ČSR

– připomínky: mléko do škol pro 2. stupeň (neschváleno)

16.10.2018

– setkání žákovské samosprávy

– řešeno WC chlapci, špatné splachování

– zápach ve třídách

– připomínky k hlášení školního rozhlasu, nekritizovat žáky, kteří neměli čas se připravit

– výzdoba tříd je v rukou třídních učitelů a žáků

– příští týden je akce k 100. výročí založení ČSR, čtvrtek oděv v barvách trikolory, pátek celodenní akce

2.11.2018

– setkání žákovského parlamentu

– řešeno zavírání dveří na WC, jelikož nelze dveře zamykat, navrhla Alena zhotovení cedulek s nápisy OBSAZENO a VOLNO, které s dobrovolníky zhotoví a upevní na kliky dveří do kabinek WC

– na dotaz, proč je toaletní papír na chodbě a ne v kabinkách odpověděla p. uklízečka, že ho žáci házeli do mísy nebo s ním plýtvali

– připomnělo se hodnocení větších akcí formou ankety, aktuální je projektový den k 100. výročí vzniku ČSR

– Vendy vyzvala naše „parlamenťáky“, aby se zapojili do činnosti mládežnického parlamentu při MDDM v Aši, který umožňuje participaci mládeže na veřejném dění ve městě. Setkání se koná 8. 11. v 15 : 00.

– návrh na opakování Retrodne

– hra na postřeh

12.11.2018

– setkání žák. samosprávy vedené Lukášem, neboť Vendy nebyla ve škole

– výsledky ankety hodnotící oslavy vzniku ČSR na naší škole vyzněly pozitivně, líbily se

– v pátek jde 2. st. na filmové představení o A. Lustigovi

– služby v jídelně – nezapomínat

– návrh na podporu kočičího útulku, Domino u Tesca, možnost nosit deky, jídlo, hračky aj. pro kočky

– návrh Retrodne neprošel